سحر صابری

سحر صابری

3.9 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

4

نمره

3.3

امتحان

3.7

اخلاق

4.7

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر