--}} سحر صادقی - استاد شناسی | کالج
سحر صادقی

سحر صادقی

3.9 (6 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

4.3

نمره

4.3

امتحان

2.7

اخلاق

4.3

میانگین نمره

18.5

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بیشترین مطالب درسی از ایشان آموختم و نکته هایی که سرکلاس گفتند و جزواتی که دادند خیلی به درد آزمون ارشدم خورد

1401

رشته های مرتبط

مهندسي معماري

مهندسی معماری

معماری