حمیدرضا زلفی

حمیدرضا زلفی

4.2 (5 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

4.4

نمره

4.6

امتحان

3.6

اخلاق

4.2

میانگین نمره

16

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

سر کلاس یکم زیاد شوخی میکنه،نمره دادنش خوبه


انسان ارزشمند به معنای واقعی تدریس فوقالعاده و روان امتحان نسبتا سخت و چالش برانگیز


دانشگاه های تدریسی

رشته های مرتبط

تربیت بدنی/مربی ورزشی

کامپیوتر - مهندسی نرم افزار

تربیت بدنی و علوم ورزشی

مهندسی نرم افزار