مهیار معزی

استاد مهیار معزی

3.8 (1 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

5

نمره

2

امتحان

3

اخلاق

5

میانگین نمره

15

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

بدون نظر

دانشگاه های تدریسی

رشته های مرتبط

  • مدیریت جهانگردی
ثبت نام اساتید