مسعود مداح

استاد مسعود مداح

5 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

5

نمره

5

امتحان

5

اخلاق

5

میانگین نمره

20

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

می دهد

نظرات

آقای دکتر بسیار انسان شریف هستند به مطالب حقوقی و فقهی آگاه هستند و کاملا مسلط می باشند و نمره ی خوبی هم به دانشجویان میدهند.

سال 1402

انسان بسیار خوب و با سواد با دانشجو رفتار مناسبی دارند نمره ی خوب و با ارفاقی می دهند در کل با ایشان بردارید کاملا مناسب هستند

سال 1402

دانشگاه های تدریسی

رشته های مرتبط

  • حقوق
ثبت نام اساتید