علی اصغر ناظری

استاد علی اصغر ناظری

2 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

2.3

نمره

1.7

امتحان

1.3

اخلاق

2.7

میانه نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

می دهد

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

  • مهندسی نفت
  • مهندسی مکانیک
ثبت نام اساتید