--}} علی اصغر ناظری - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب | کالج
علی اصغر ناظری

علی اصغر ناظری

2 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

2.3

نمره

1.7

امتحان

1.3

اخلاق

2.7

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

مهندسی نفت

مهندسی مکانیک