زهرا نصیری اقدم

زهرا نصیری اقدم

3.6 (15 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

3.3

نمره

3.4

امتحان

3.9

اخلاق

3.7

میانگین نمره

18

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

این استاد دارای نظرات منفی نیز هست. جهت حفظ احترام اساتید، تنها با اکانت ویژه قابل مشاهده است.

تنها مزیتش اینه که امتحانش از تو سوالای جزوشه


رشته های مرتبط

مهندسی برق

مهندسی عمران

کامپیوتر - مهندسی نرم افزار

مهندسی نفت

مهندسی کامپیوتر