زهرا علیشاهی

زهرا علیشاهی

4.2 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

3

نمره

5

امتحان

4

اخلاق

4.7

میانگین نمره

20

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

مهم امتحان و نمرس که توی هر دو بهترینه هم امتحان آسونی میگیره هم نمره های بالایی میده

1401

رشته های مرتبط

مهندسی مکانیک

مهندسی برق

اموزش زبان انگلیسی