نعمت طالبی گلین قشلاقی

نعمت طالبی گلین قشلاقی

1.3 (18 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

1.1

نمره

1

امتحان

1.7

اخلاق

1.3

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

این استاد دارای نظرات منفی نیز هست. جهت حفظ احترام اساتید، تنها با اکانت ویژه قابل مشاهده است.

بدترین استاد دانشگاه با اختلاف

1399

بد درس میده یواش صحبت میکنه و ریز مینویسه به شدت هم عصبیه هیچ درسی باهاش برندارید.

1398

رشته های مرتبط

برق - مهندسی مخابرات

مهندسی برق قدرت

مهندسی برق

مهندسی برق الکترونیک

معماری کامپیوتر