خسرو منوچهری

استاد خسرو منوچهری

3.8 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

3.3

نمره

3.7

امتحان

4

اخلاق

4

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد

نظرات

یکی از با اخلاق ترین اساتید دانشگاه

سال 1396

رشته های مرتبط

  • برق - مهندسی مخابرات
  • مهندسی برق
ثبت نام اساتید