مهدی رضاپور

مهدی رضاپور

اعتبار: 0

اطلاعات

رشته:

ژئوفیزیک

دانشگاه:

دانشکده:

مؤسسه ژئوفیزیک

کلاس ها (0)

در هیچ کلاسی عضو نشده است.

دوستان (0)

  • دوستی وجود ندارد.

همکلاسی ها (0)

  • همکلاسی ای وجود ندارد.