علی رمضانی

علی رمضانی

اعتبار: 0

اطلاعات

رشته:

آمار

دانشگاه:

دانشکده:

دانشکده علوم پایه

کلاس ها (0)

در هیچ کلاسی عضو نشده است.

دوستان (0)

  • دوستی وجود ندارد.

همکلاسی ها (0)

  • همکلاسی ای وجود ندارد.