مرتضی عجم

مرتضی عجم

اعتبار: 0

اطلاعات

رشته:

آب شناسی/آب نگاری

دانشکده:

دانشکده مدیریت

کلاس ها (0)

در هیچ کلاسی عضو نشده است.

دوستان (0)

  • دوستی وجود ندارد.

همکلاسی ها (0)

  • همکلاسی ای وجود ندارد.