محمد امین پارساییان

محمد امین پارساییان

اعتبار: 0

اطلاعات

رشته:

فیزیک حالت جامد

دانشگاه:

دانشکده:

پردیس علوم

کلاس ها (0)

در هیچ کلاسی عضو نشده است.

دوستان (0)

  • دوستی وجود ندارد.

همکلاسی ها (0)

  • همکلاسی ای وجود ندارد.