سارا

سارا

اعتبار: 5

اطلاعات

رشته:

کامپیوتر - مهندسی نرم افزار

دانشکده:

دانشکده فنی

کلاس ها (2)

درس استاد
طراحی زبان های برنامه سازی اکبر رهبری تبار
طراحی خودکار مدارهای دیجیتال مسعود کتیرایی

دوستان (0)

  • دوستی وجود ندارد.

همکلاسی ها (0)

  • همکلاسی ای وجود ندارد.