علی طاهباز

علی طاهباز

اعتبار: 11

اطلاعات

رشته:

اقتصاد عمومی

دانشکده:

دانشکده اقتصاد و حسابداری

کلاس ها (0)

در هیچ کلاسی عضو نشده است.

دوستان (0)

  • دوستی وجود ندارد.

همکلاسی ها (0)

  • همکلاسی ای وجود ندارد.