طاهره فهیمی

طاهره فهیمی

اعتبار: 2

اطلاعات

رشته:

روان شناسی

دانشکده:

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی

کلاس ها (1)

درس استاد
زمین شناسی عمومی هادی ریوندی

دوستان (0)

  • دوستی وجود ندارد.

همکلاسی ها (0)

  • همکلاسی ای وجود ندارد.