ام ام

ام ام

اعتبار: 3

اطلاعات

رشته:

کامپیوتر - مهندسی نرم افزار

دانشگاه:

دانشکده:

پردیس فنی و مهندسی

کلاس ها (0)

در هیچ کلاسی عضو نشده است.

دوستان (0)

  • دوستی وجود ندارد.

همکلاسی ها (0)

  • همکلاسی ای وجود ندارد.