مهدی جعفری

مهدی جعفری

اعتبار: 4

اطلاعات

رشته:

کامپیوتر - مهندسی نرم افزار

دانشکده:

دانشکده فنی

کلاس ها (0)

در هیچ کلاسی عضو نشده است.

دوستان (0)

  • دوستی وجود ندارد.

همکلاسی ها (0)

  • همکلاسی ای وجود ندارد.