زهرا معینی

زهرا معینی

اعتبار: 0

اطلاعات

رشته:

کامپیوتر - مهندسی فناوری اطلاعات

دانشکده:

دانشکده فنی

کلاس ها (1)

درس استاد
ماشین ۲ مرتضی رزاز

دوستان (0)

  • دوستی وجود ندارد.

همکلاسی ها (1)