موسوی

موسوی

اعتبار: 1

اطلاعات

رشته:

کامپیوتر - مهندسی فناوری اطلاعات

دانشکده:

دانشکده فنی

کلاس ها (0)

در هیچ کلاسی عضو نشده است.

دوستان (0)

  • دوستی وجود ندارد.

همکلاسی ها (0)

  • همکلاسی ای وجود ندارد.