ایدا اردکانی

ایدا اردکانی

اعتبار: 0

اطلاعات

رشته:

مهندسی پزشکی

دانشکده:

دانشکده فنی و مهندسی

کلاس ها (0)

در هیچ کلاسی عضو نشده است.

دوستان (0)

  • دوستی وجود ندارد.

همکلاسی ها (0)

  • همکلاسی ای وجود ندارد.