صبا صفائی

صبا صفائی

اعتبار: 13

اطلاعات

رشته:

شیمی نظری

دانشکده:

دانشکده شیمی

کلاس ها (0)

در هیچ کلاسی عضو نشده است.

دوستان (0)

  • دوستی وجود ندارد.

همکلاسی ها (0)

  • همکلاسی ای وجود ندارد.