حمیدرضا تلخابی

حمیدرضا تلخابی

اعتبار: 0

اطلاعات

رشته:

برنامه ریزی شهری

دانشکده:

دانشکده هنر و معماری

کلاس ها (0)

در هیچ کلاسی عضو نشده است.

دوستان (0)

  • دوستی وجود ندارد.

همکلاسی ها (0)

  • همکلاسی ای وجود ندارد.