نگین حبیب الهی

نگین حبیب الهی

اعتبار: 1

اطلاعات

رشته:

مدیریت ریسک و بیمه

دانشکده:

دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری

کلاس ها (0)

در هیچ کلاسی عضو نشده است.

دوستان (0)

  • دوستی وجود ندارد.

همکلاسی ها (0)

  • همکلاسی ای وجود ندارد.