کتاب یادگیری تقویتی - دکتر شیری - دانشگاه شهید بهشتی

شیری - دانشگاه شهید بهشتی


حجم: 1 MB

دانلود ها: 12

لایک: 0

دیس لایک: 0
400 تومان با خرید اشتراک، دانلود ها رایگان خواهند شد. این هزینه بابت سرور و ترافیک مصرفی آن است. طبیعیست که ارزش هر کتاب بسیار بیشتر از این مقدار است.