نمونه سوال اقتصاد بخش عمومی1


حجم: 7 MB

دانلود ها: 3
یا
با استفاده از اعتبار
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد. این هزینه بابت سرور و ترافیک مصرفی آن است. طبیعیست که ارزش هر کتاب بسیار بیشتر از این مقدار است. ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

موارد مشابه

نمونه سوال ریاضی عمومی1 همراه با حل
نمونه سوال اقتصاد بخش عمومی
نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی بخش اول
نمونه سوال مدیریت مالی 1 بخش 3
نمونه سوال نکات مورد توجه در مصاحبه دکتری بخش اول: نکات کلی
جزوه نیم بخش اول (تا میان ترم) درس "فیزیک عمومی ۲" نوشاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کتاب مبانی فیزیک هالیدی - جلد سوم (بخش اول) دیوید هالیدی،رابرت رزنیک،جرل واکر
کتاب الحاوی - جلد 21- بخش دوم: داروهای مفرده محمد بن زکریای رازی
مقاله توسعه کارآفرینی و اشتغال در بخش فاوا
کتاب مبانی مخابرات (بخش دوم)
کتاب مبانی مخابرات (بخش اول)
مقاله المان هاي شهري تجلي بخش هويت هنري شهر دکتر امیر ارجمند المان هاي شهري
کتاب بیمه های اجتماعی سلامت در جهان و ایران (بخش سوم) حسین زارع و دیگران
کتاب بیمه های اجتماعی سلامت در جهان و ایران (بخش دوم) حسین زارع و دیگران
کتاب بیمه های اجتماعی سلامت در جهان و ایران (بخش اول) حسین زارع و دیگران
جزوه تجارت1- استاد اسکینی بخش 2 ربیعا اسکینی
نمونه سوال اقتصاد مهندسی
نمونه سوال مجموعه تست های اقتصاد کلان با پاسخ تشریحی