کتابخانه کالج

خلاصه نویسی ها

فیلتر ها:
  • خلاصه نویسی
خلاصه نویسی خلاصه نویسی
ماشین های الکتریکی 1 و 2
خواجه نصیر الدین طوسی
650 KB

خلاصه نویسی خلاصه نویسی
مدار های الکتریکی 2
مهدی فرقانی فرد
2 MB

خلاصه نویسی خلاصه نویسی
فناوری نانو
مریم السادات هزاوه ای (استاد اخلاصی)
4 MB

خلاصه نویسی خلاصه نویسی
ریاضی مهندسی
مهدی فرقانی فرد
3 MB


خلاصه نویسی خلاصه نویسی
اصول حسابداری 2
یحیی حساس یگانه
3 MB

خلاصه نویسی خلاصه نویسی
اندیشه اسلامی 2
مهدی فرقانی فرد (استاد فتحی مرشت)
3 MB

خلاصه نویسی خلاصه نویسی
تنظیم خانواده و جمعیت
کوروش (استاد محمود علی مددی)
525 KB

خلاصه نویسی خلاصه نویسی
مبانی کامپیوتر
مجتبی محمدیان
5 MB

خلاصه نویسی خلاصه نویسی
538 KB