هادی بهرامی

هادی بهرامی

2.8 (4 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

1.8

نمره

2.5

امتحان

2.8

اخلاق

4.3

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر