پروین جلیل القدر

پروین جلیل القدر

1.7 (5 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

1.8

نمره

1.6

امتحان

1.8

اخلاق

1.6

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

آرش:

استاد خوبیه یکی دو نمره بیشتر از نمره خودتونو میده تدریسشم خوبه

2 سال پیش