بردبار غلام رضا

بردبار غلام رضا

1 (10 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

0.8

نمره

1.7

امتحان

0.9

اخلاق

0.7

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

دانشگاه های تدریسی

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد بردبار غلام رضا را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.