حیدری محمد

حیدری محمد

4.6 (11 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

4.9

نمره

4.2

امتحان

4.3

اخلاق

5

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

ام:

عالیه، عالی.کل دانشگاه با جزوه او پاس میشن

2 سال پیش

دانشگاه های تدریسی