خورشیدی حسین

خورشیدی حسین

2.6 (5 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2

نمره

1.8

امتحان

2.6

اخلاق

4

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

علی:

انسان بسیار باسواد و مطلع و روشن فکر ولی نظر بنده ی حقیر این است که اگر کمی به اینکه دانشجویانش دروس را متوجه می شوند یا نه بیشتر التفات داشتند...

2 سال پیش

دانشگاه های تدریسی

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد خورشیدی حسین را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.