سعید حسنی

سعید حسنی

4.5 (7 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

5

نمره

3.9

امتحان

4.3

اخلاق

4.7

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

محمدجواد:

برای نمره نمره واقعی دانشجو میذاره اما دو نمره تشویقی داره

2 سال پیش

دانشگاه های تدریسی

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد سعید حسنی را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.