صابری راد فاطمه

صابری راد فاطمه

4.8 (4 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

4.8

نمره

4.5

امتحان

4.8

اخلاق

5

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

دانشگاه های تدریسی

کلاس ها

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد صابری راد فاطمه را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.