پروین خسروی

پروین خسروی

1.8 (4 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

2.3

نمره

1.3

امتحان

2.3

اخلاق

1.3

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

محمدرضا:

مسلط نیست بر محاسبات و تدریس سریع و نامتوازنی داره . خیلیم بد نمره میده .

2 سال پیش