مریم دیانت خواه

مریم دیانت خواه

5 (1 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

5

نمره

5

امتحان

5

اخلاق

5

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

نظر mansore:

استادی بسیارخوبی هستن و خیلی با دانشحو راه میاد

5 ماه پیش

کلاس ها

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد مریم دیانت خواه را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.
جزوه و نمونه سوال