مریم دیانت خواه

مریم دیانت خواه

5 (1 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

5

نمره

5

امتحان

5

اخلاق

5

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

mansore:

استادی بسیارخوبی هستن و خیلی با دانشحو راه میاد

1 سال پیش