مریم دیانت خواه

مریم دیانت خواه

5 (1 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

5

نمره

5

امتحان

5

اخلاق

5

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

نظر mansore:

استادی بسیارخوبی هستن و خیلی با دانشحو راه میاد

10 ماه پیش

کلاس ها

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد مریم دیانت خواه را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.
جزوه و نمونه سوال جذب سرمایه گذار