علیرضا رستمی

علیرضا رستمی

1.8 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

2.5

نمره

1.5

امتحان

1.5

اخلاق

1.5

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

نظر المیرا:

1 سال پیش

کلاس ها

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد علیرضا رستمی را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.
جزوه و نمونه سوال