صمد رشید

صمد رشید

4 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

4.7

نمره

4

امتحان

3.3

اخلاق

4

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

کلاس ها

    اطلاعاتی در مورد کلاس های تدریسی صمد رشید در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات با ما تماس بگیرید یا اگر استاد هستید ثبت نام کنید.

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد صمد رشید را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.