سارا بهنامیان

سارا بهنامیان

4.3 (4 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

4.5

نمره

4

امتحان

4.3

اخلاق

4.3

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر