امیرمحسن مدنی

امیرمحسن مدنی

4.8 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

5

نمره

5

امتحان

4.7

اخلاق

4.7

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد امیرمحسن مدنی را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.