رضا جمشیدی

رضا جمشیدی

3.1 (9 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

3.9

نمره

2

امتحان

2.2

اخلاق

4.3

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

نظر sth:

تدریسشون خیلی خوب حضور غیاب نمیکنن امتحان هم هماهنگ!

2 سال پیش

کلاس ها

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد رضا جمشیدی را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.
جزوه و نمونه سوال