مسعود انصاری نو

مسعود انصاری نو

2.9 (8 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

3.4

نمره

2.5

امتحان

2.5

اخلاق

3.4

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

Aria:

سر کلاس زیاد کاری نداره ولی بسیار بد نمره میده آخرین اولویت باشه براتون

5 ماه پیش