شهاب ذوالریاستین

شهاب ذوالریاستین

3.2 (9 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

2.9

نمره

3.8

امتحان

2.4

اخلاق

3.7

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

نظر صبا:

خیلی خسته ان کلاساشون فقط ۵ نفر شرکت میکردن

4 ماه پیش

کلاس ها

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد شهاب ذوالریاستین را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.
جزوه و نمونه سوال