شهاب ذوالریاستین

شهاب ذوالریاستین

3.2 (10 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

3.1

نمره

3.5

امتحان

2.6

اخلاق

3.6

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

نظر صبا:

خیلی خسته ان کلاساشون فقط ۵ نفر شرکت میکردن

10 ماه پیش

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد شهاب ذوالریاستین را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.
جزوه و نمونه سوال جذب سرمایه گذار