مریم حاجی رحیمی

مریم حاجی رحیمی

4.6 (7 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

4.9

نمره

4.4

امتحان

4.3

اخلاق

4.9

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

نظر Ahmad:

بی نظیر

10 ماه پیش

کلاس ها

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد مریم حاجی رحیمی را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.
جزوه و نمونه سوال جذب سرمایه گذار