مریم حاجی رحیمی

مریم حاجی رحیمی

4.6 (7 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

4.9

نمره

4.4

امتحان

4.3

اخلاق

4.9

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

Ahmad:
1

بی نظیر

1 سال پیش