مریم حاجی رحیمی

مریم حاجی رحیمی

4.5 (6 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

4.8

نمره

4.3

امتحان

4.2

اخلاق

4.8

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

نظر Ahmad:

بی نظیر

5 ماه پیش

کلاس ها

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد مریم حاجی رحیمی را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.
جزوه و نمونه سوال