طیبه روهنده

طیبه روهنده

3.5 (8 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

3.6

نمره

3.4

امتحان

3.5

اخلاق

3.4

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

رضوان:

استاد خوبیه میانترمش سخته نمره بد میده

2 سال پیش