ابراهیم محمودیان طرزئی

ابراهیم محمودیان طرزئی

3.3 (5 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

3.2

نمره

2.6

امتحان

2.2

اخلاق

5

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس استاد ابراهیم محمودیان طرزئی را در اختیار نداریم. برای افزودن اطلاعات اگر این استاد هستید ثبت نام کنید.