پویا سلیمانی ابهری

پویا سلیمانی ابهری

2.9 (12 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2.4

نمره

2.8

امتحان

2.5

اخلاق

3.8

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد

درباره استاد:

A
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر