سیاوش اسحقی

سیاوش اسحقی

4 (13 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

3.5

نمره

4

امتحان

3.9

اخلاق

4.5

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

مهدی:
2

استاد جوانی هست و خوب درس میده؛ براش فهمه دانشجو مهمه

2 سال پیش