سجاد زوارسفیده خوانی

سجاد زوارسفیده خوانی

2.5 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2.5

نمره

2.5

امتحان

2.5

اخلاق

2.5

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

فرهاد:
1

یکی از بهترین استاد ریاضی هستند درس رو کامل تدریس میکنن خوش اخلاق هستند در عین حال جدی و به نظم کلاس حساس به دانشجو احترام می‌گذارند و به سوالاتشان پاسخ میدهند تمرین میدهند با ایمیل رفع اشکال هم میکنن در کل خیلی خوب اند

2 سال پیش